Könnyen tragédiába torkollhatott volna a félrenyelt falat Segesden, ám két munkatárs lélekjelenléte megmentette az otthonlakót. Számomra ezek az asszonyok a hónap hősei. Ösztönösen cselekedtek; azt tették, amit megtanultak, amit a lelkük diktált. És amit társaik is tettek volna, ha az ő környezetükben történik mindez. Az óvatosság otthon sem árt, hiszen a levesgyöngy, a csokoládé drazsé is könnyen cigányútra szalad és a halszálka is okozhat kellemetlenséget egy óvatlan pillanatban, akár az ünnepi ebéd békés perceiben. A lélekjelenlét pedig életet ment. Úgy, ahogy a dél-somogyi településen, ahol gondolkodásnyi idő sem volt, és szinte „zsigerből” megkezdődhetett az újraélesztés. Tétlenségnek nincs helye ilyenkor, a tettrekészségnek kell felülírnia mindent. A gondozónő nem hezitált azon, vajon mi lesz, ha megfertőződik a vírussal, hiszen szájból szájba történt a lélegeztetés; egy cél vezérelte kolléganőjével: megmenteni a férfi életét. Bármi áron. Hősiességük példaértékű; emberségből jelesre vizsgáztak azon az őszi reggelen, s mindketten fellélegeztek, amikor védencüket visszahozták az életbe. A fenntartó által eljuttatott oklevél pedig nemes gesztus e nem mindennapi tettért. A jó szónak, a dicséretnek, a bátorításnak, az Istennek tetsző cselekedeteknek nemcsak advent idején, hanem mindenkor helye van. Hogy írta József Attila? „Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, / de mi férfiak férfiak maradjunk / és nők a nők – szabadok, kedvesek / s mind ember, mert az egyre kevesebb...” Hiszem, e napokban nemcsak Segesden növekedett meg az emberek száma.

 Lőrincz Sándor

 Képgaléria:

 

Nevelőszülő toborzó napot szervezett február 19-én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltsége. A nagybajomi művelődési házban mintegy háromszáz résztvevővel zajló rendezvényen a nevelőszülőknél ifjúvá érett Kovács Mátyás egyetemi hallgató József Attila Tanítások című verséből adott elő részleteket, Csonka Alexandra énekelt, Hőgye Emőke énekes-gitáros csoportja karizmatikus dalokból válogatva, Lélek-hangoló összeállítással lépett fel. Fülöp Attila szociális és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Tóth László Norberttel, az SZGYF Somogy Megyei Kirendeltségének igazgatójával közösen átadta a Lehetetlen nincs országos rajz és kisfilmpályázat somogyi díjait, Keresztné Bezzegh Anita nevelőszülő Érdemes! címmel vallott a nevelőszülői hivatásról, Somos László kaposfői plébános, általános püspöki helynök Kiszeretni belőlük a jót címmel osztotta meg gondolatait. A Lőrincz Sándor vezette kerekasztal-beszélgetésen Tomorné Huber Éva, a marcali székhelyű Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója, Karsa Andrea, a Pünkösdi Gyermekszolgálat főigazgatója és Sanics Gabriella nevelőszülő vették nagyító alá a nevelőszülői hivatást.

 „Drávatamási Intézmény Korszerűsítése”

 Projekt időszak: 2018.02.01 – 2019.09.30

 Projekt összköltsége: 53.194.010 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt tartalma

 

A korszerűsítési projekt megvalósításával esély és lehetőség nyílik arra, hogy a rehabilitációs ellátás lényegi elemeit magas színvonalon tudja biztosítani az intézmény. A lakók, életkörülményeik javulása révén képessé válnak az önálló életvezetési képességek kialakítására, illetve helyreállítására, a társadalmi reintegrációra, az intézményi ellátás megszűnését követő utógondozásra, illetve a helyi települési közösségbe való beilleszkedésre, a visszaesés-prevenció alkalmazására, jogaik érvényesítésére.

A jelenlegi projekt célja a hajléktalan, fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek, számára ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények korszerűsítése. A korszerűsítés megvalósulásának, a tárgyi feltételek jogszabályi megfelelőségének biztosításával a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés megszerzése.

A közvetlen célcsoport a Drávakastély szociális otthoni telephely rehabilitációs férőhelyein élő 20 személy.

Ingatlanok átalakítása felújítása –

Főépület, 7979 Drávatamási, Fő u. 41/a. hrsz: 157.: • Tető héjazat és tetőablakok cseréje.

A korábban irodaházként funkcionáló épület, 7979 Drávatamási, Fő u. 77. hrsz: 118.: A földszint átalakítása és felújítása: akadálymentes vizesblokk kialakítása, meglévő közlekedőből leválasztva WC kialakítása, pénztár helyiségből akadálymentes szoba kialakítása, igazgatói irodából 1 db lakóegység kialakítása (6 db 1 személyes szoba + fürdőszoba), földszinten teljes belső felújítás – burkolat csere, belső nyílászárók cseréje és festés, akadálymentes bejárhatóság biztosítása.

A korábban szolgálati lakásként funkcionáló épület, 7979 Drávatamási, Fő u. 78. hrsz: 117.: • belső terek felújítása (festés és burkolat csere), • belső nyílászárók cseréje, • akadálymentes vizesblokk kialakítása, • akadálymentes bejárhatóság biztosítása.

 

Szakmai nap:

A projekt keretében együttműködési megállapodás került megkötésre a fogyatékos személyek részére támogatott lakhatást biztosító intézmény fenntartójával, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületével. A szakmai nap megszervezését az együttműködés konkrét, gyakorlatban történő megvalósulásának szükségessége indokolja.

A szakmai napon a résztvevők számára bemutatásra kerülnek a projekt keretében megvalósult együttműködés formái (pl. intézménylátogatás), valamint további lehetőséget biztosítunk (munkatársi és fenntartói szinten egyaránt) a már kialakult szakmai kapcsolatok elmélyítésére, problémamegoldásra és a további együttműködés lehetőségeire fókuszálva.


 

 

“Nyitott világ” – a szabási kastélyépület felújítása

Projekt időtartama: 2017.12.01 – 2019.09.30

Projekt összköltsége: 99.999.998 Ft

 

 

 

 

 

Projekt tartalma:

Ingatlanok átalakítása, felújítása:

A projektbe bevont ingatlanok esetében számos olyan probléma jelentkezett az elmúlt években, melyek az ellátottak komfortérzetét valamint az életminőségüket negatív módon jelentősen befolyásolja (pl.: vizesblokkokban rendszeres csőtörés, dugulás, rossz szellőzés miatt penészesedés).

A felhívás indokoltsága és célja pont alapján meghatározott részcélok szerint: „A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett rehabilitációs célú intézmények korszerűsítése az ellátottak életminőségének javítása érdekében.” ponthoz való kapcsolódás alapján.

 Részletezés

 az épület tető héjazat cseréje a tetőtéri ablakok cseréjével egyetemben,

 1 db akadálymentes vizesblokk kialakítása,

 vizesblokkok felújítása.

 Szakmai nap:

 A projekt keretében együttműködési megállapodás került megkötésre a fogyatékos személyek részére támogatott lakhatást biztosító intézmény fenntartójával, a Diótörő Alapítvánnyal. A szakmai nap megszervezését az együttműködés konkrét, gyakorlatban történő megvalósulásának szükségessége indokolja.

 A szakmai napon a résztvevők számára bemutatásra kerülnek a projekt keretében megvalósult együttműködés formái (pl. intézménylátogatás), valamint további lehetőséget biztosítunk (munkatársi és fenntartói szinten egyaránt) a már kialakult szakmai kapcsolatok elmélyítésére, problémamegoldásra és a további együttműködés lehetőségeire fókuszálva.