A Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon Park szociális otthoni telephelye „Otthon az Otthonban” címmel szervezett szakmai konferenciát. A rendezvényre valamennyi Somogy megyei szakosított szociális ellátást biztosító intézményt meghívták, s a rendezvényen munkatársaival részt vett Tóth László Norbert, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltségének igazgatója. A vendégek köre igazi „vegyes profil” volt, mivel állami, önkormányzati, civil, illetve egyházi fenntartó képviseletében is érkeztek a téma iránt érdeklődők. A konferenciát a védnökséget vállaló, Witzmann Mihály országgyűlési képviselő nyitotta meg.

A honatya kiemelte, hogy korábban, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnökeként fenntartói részről is volt kapcsolata a patalomi intézménnyel, ebből adódóan is ismeri a bentlakásos otthonok világát. Witzmann Mihály megköszönte az ellátórendszerben dolgozók lelkiismeretes munkáját és felhívta a figyelmet arra, hogy a rendezvényhez hasonló programok milyen nagy jelentőséggel bírnak világunkban, ahol egyre kevésbé van lehetőség a személyes kapcsolatok ápolására. Varga Zoltán részlegvezető elmondta, hogy a patalomi Park szociális otthonban végzett munkájuk során az „otthon az otthonban” elv megvalósítására törekszenek, melynek kulcsát az ellátottak elégedettségében látja, ugyanakkor az otthon megvalósítása sok szempontból nehéz az intézményesített keretek miatt. Az előadások mindegyike ezen témakört érintette. Ráczné Németh Teodóra, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályának vezetője „Az otthonnal kapcsolatos fenntartásaink” című előadásában pszichológiai nézőpontból, a szükségletek és igények szempontjából közelítette meg a témát.

Horváth Gabriella, a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályának vezető főtanácsosa „Otthon a közigazgatásban” című előadásában hatósági ellenőrzési tapasztalatairól beszélt, kiemelve azt, hogy az otthonosság, a valódi otthon élménye minden intézményekben tett látogatása alkalmával tükröződik az ellátottak viselkedése, kommunikációja által. Benczéné Bogárdi Andrea, ellátottjogi képviselő és Mátyásné Dóra Tünde, a Kiss Ferenc Református Idősek Otthona igazgatója az ellátotti jogok elméleti és gyakorlati megjelenését mutatta be. Rajnai Zoltán, a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Drávakastély szociális otthonának részlegvezetője a drávatamási intézmény művészetterápiás tevékenységéről prezentált. A nap végén dr. Cser Ágnes, a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke ismertette Magyarország második legnagyobb szakszervezetének múltját, jelenét és legfőbb eredményeit. Elnök asszony személyes élményekkel és emlékekkel is megtisztelte a konferencia résztvevőit előadásában. Kiemelte a Park szociális otthon közel 70%-os szakszervezeti taglétszámát és felhívta a figyelmet az érdekvédelem kiemelt szerepére szakmánkban.

A konferencia keretében és helyszínén nyitották meg S. Tomka Erzsébet „Otthon az otthonban” című fotókiállítását, melynek témája a patalomi szociális otthonban zajló hétköznapok bemutatása. A rendezvény záróeseményeként a házigazda intézmény ellátottjai és dolgozói által életre hívott videoklipet is levetítették, mely szintén S. Tomka Erzsébet munkája. A konferenciát a Félédes Otthon Alapítvány támogatta.

 Képgaléria: