A segesdi szociális otthon lakói ellátogattak a somogyszobi Vilma-házba. ahol Spanics Ágnes, a Vilma-ház Alapítvány elnöke és Spanics Katalin kalauzolta a vendégeket, akik megismerkedhettek a hagyományos  paraszti élettel. A háromosztatú füstös konyhás lakóház Puskás Vilma halála után 1982-ben országos műemléki rangot kapott. A korhűen berendezett helyiségek és az udvar a régmúlt időket idézi.

Az Osztozó – Lelkigondozók fóruma első őszi találkozóját szeptember 17-én tartották somogyi kollégáink a kirendeltség nagytermében. Mivel a lelkigondozás, a hitélet és vallásgyakorlás ellátottjaink alkotmányos joga és sokak személyes igénye, ez a terület is az élet és a szakmai munka része, amelyre külön figyelem irányul.

 

 

Hármas születésnapot ünnepelt a közelmúltban a berzencei Szeretet Szociális Otthon. Negyven esztendeje annak, hogy a határszéli nagyközségben megalapították az Idősek Otthonát, húsz éve költöztek be az átalakított határőrlaktanyába az ellátottak, s tíz éve demens személyeket ellátó részleg is létesült itt. Az elmúlt évtizedek alatt mély gyökérzetet eresztett, s dús lombú fává terebélyesedett az intézmény – mint ahogy arról Szőke József igazgató is beszélt a művelődési házban rendezett jubileumon.

A Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Fehér Akác szociális otthoni telephelyén az idei évben is megrendezték a Forog a kerék elnevezésű vetélkedőt. A kerekesszékkel, illetve tám-bottal közlekedő ellátottak csapatversenyben mérték össze tudásukat, ügyességüket. Az idei évben a víz volt a központi téma, mivel a tiszta ivóvíz jelentősége, a megfelelő higiénés gyakorlat, a helyes kézmosás elsajátítása egyre nagyobb hangsúlyt kap a telephelyen, emellett természetesen a betegségek megelőzéséhez is nagymértékben hozzájárulhat.

Régre visszatekintő hagyománynak számít, hogy a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon székhelyintézményének valamint segesdi telephelyének lakói, ellátottjai részt vesznek a település falunapján, mégpedig saját műsor bemutatásával is, ahol a község illetve a környező helységek lakosságának lehetősége nyílik egy közös, egész napot kitöltő, tartalmasra szórakozásra, s emellett a családi-baráti kapcsolatok ápolására.