Segesden is hagyomány, hogy a szociális ellátórendszerben élők és dolgozók közösen díszítik, s állítják fel, majd egy hónap múltán kitáncolják a májusfát. A Gondviselés Szociális Otthon telephelyeinek, a település Kéknefelejcs Nyugdíjas Klubjának és a Tündérkert Óvoda növendékeinek részvételével került sor erre a hónap végén, felelevenítve a májusfaállítás XV. századból eredő hagyományát is.

 


A Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona Közelebb az otthonhoz címmel hirdetett pályázatot olyan állami fenntartású szociális otthonok lakóinak, ahol új ellátási formára, az úgynevezett „támogatott lakhatásra” való felkészítés valósul meg. A helyi ellátottakon kívül a segesdi Gondviselés Szociális Otthonból érkeztek pályaművek, amelyekből kiállítást rendeztek a kéthelyi művelődési házban.

 

 

Első ízben, ám hagyományteremtő szándékkal szerveztek egészségnapot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltségén.

A Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon székhely intézményének és segesdi telephelyének lakói közös kirándulást szerveztek a Boronka-Melléki Tájvédelmi Körzetben haladó Mesztegnyői erdei kisvasút mesés tájaira.

 

A Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon segesdi székhely intézményében, illetve Kálmáncsán és Kőkút-Gyöngyöspusztán  májusfát állítottak a férfi ellátottak és a dolgozók.