A projekt megvalósítási időszaka:
2017. december 21. – 2019. december 20.

 

Támogatás összege:
bruttó 149.317.201 Ft

 

A projektben a vissza nem térítendő

támogatás mértéke:
100%

 

Projektgazda:

Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon

Projektgazda székhelye:
8640 Fonyód-Alsóbélatelep, Báthory utca 14.

 

Konzorciumi partner:
Családháló Alapítvány

 

Összefoglaló:

A projekt komplex beavatkozási rendszere a lakosság egészségkultúrájának fejlesztésére, a hatékony, a célcsoportokhoz igazított egészségkommunikációval az egészségtudatosság növelésére, szemléletformáló és prevenciós programok megvalósítására irányul. Ezen általános célkitűzést a  tervezett projektünk az alábbi konkrét célrendszeren keresztül kívánja elérni:


  


A fentiekből következően a Felhívás átfogó, stratégiai célja a gyermekvédelmi szakellátási intézmények droghasználat kialakulásának megelőzését, visszaszorítását célzó tevékenységek támogatása. A program során a kedvezményezett intézményeknek olyan megelőző tevékenység megvalósítására nyílik lehetőségük, amely pozitív hatást gyakorol a gyermekvédelmi szakellátásban részesülőkre. 

Az egyik legfontosabb további cél, a gyermekvédelmi szakellátási rendszerekben élő gyermekek- és fiatalok szabadidejének a lehető leghasznosabb módon való eltöltése.

 Projekt részcéljai

    • prevenciós, szemléletformáló programok megvalósítása, amelyek hozzájárulnak a gyermekvédelmi szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek (a továbbiakban: gyermekvédelmi szakellátásban részesülők) szerhasználat megelőzéséhez és visszaszorításához;

    • speciális programok megvalósítása, amelyek hozzájárulnak a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek vonatkozásában a nevelőszülői készségek fejlesztéséhez, a szülők és családok bevonásával erősítik a családi rendszert, a nevelőszülők szerepét;

    • továbbképzések, felkészítések lebonyolítása, amelyek növelik a nevelőszülői hálózatokban, gyermekotthonokban, területi gyermekvédelmi szakszolgálatokban dolgozó szakemberek (a továbbiakban: gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók) szakmai hatékonyságát.

  •  A gyermekvédelmi ellátórendszer egyes ellátási formáihoz kapcsolódó felmérések, kutatások készítése a szenvedélybetegség megelőzése érdekében az ellátórendszer fenntartható, hatékony megelőzési rendszerének kialakítása céljából.