ÖSSZEFOGLALÓ – ABLAK A VILÁGRA – GYERMEKOTTHON KIVÁLTÁSA SOMOGYBAN

Pályázat azonosítószáma: EFOP-2.1.1.16-2016-00014

Megvalósulási helyszín: 8697 Öreglak, Kossuth u. 407/4, 407/6.

Projekt kezdő időpontja: 2017.02.01.

Projekt fizikai befejezése: 2019.01.31.

Projekt összköltsége: 144.000.000.-Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt célcsoportja a lakásotthonokban elhelyezett átlagos szükségletű 3-18 éves gyermekek és a nagykorúságuk elérése után a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében maradó 18-24 éves utógondozói ellátottak, integráltan különleges szükségletű (tanulásban és értelmileg akadályozott) 3-18 éves gyermekek, kiemelten szem előtt tartva a testvérek együttes elhelyezését.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében kialakított „Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása” című EFOP-2.1.1 pályázat benyújtására történő felkészülés érdekében készült előzetes terv szerint az SZGYF fenntartásában lévő gyermekotthonok között szerepel a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon részeként működő 40 férőhelyes Öreglaki Gyermekotthon (8697 Öreglak Fő u. 109.) és ugyanezen a címen működő három 8 férőhelyes lakásotthoni telephelye, ami összesen 64 férőhelyet érint.

Az öreglaki gyermekotthon kiváltás két pályázatban valósul meg. Közülük a három 8 férőhelyes lakásotthon kiváltására vonatkozik jelen összefoglaló.

Ez a program a Somogy megyei gyermekvédelmi szakellátás területén, a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon intézményegységeként működő Öreglaki Lakásotthonokhoz kapcsolódóan valósul meg azáltal, hogy a korszerűtlen öreglaki kastélyépület egyik szárnyának tetőterében és egy különálló melléképületében működő lakásotthoni férőhelyek (3 darab 8 férőhelyes lakásotthon) kiváltásra kerülnek és új, korszerű, településbe integrált lakásotthonok (2 darab 12 férőhelyes, egyenként 190 m2 területű) kerülnek megépítésre.

Így a korábbi korszerűtlen, magas fenntartási költségű lakásotthonok helyett szakmailag korszerű, fenntartási költségeiben olcsóbb, megfelelő munkafeltételeket biztosító intézményeket alakítunk ki a pályázat megvalósítása révén, ami a gyermekek családias elhelyezését biztosítja és rendelkezik közös célokat szolgáló helyiségekkel (pl. pszichológus, fejlesztőpedagógus terápiás helyisége, kapcsolattartó helyiség).

Mindez azt jelenti, hogy az öreglaki kastély területén működő három, egyenként 8 férőhelyes lakásotthon megszűnik.

A két családi házban Öreglakon összesen legfeljebb 24 gyermek elhelyezésére kerül sor, akik ép értelmű gyermekek, és a településen található általános iskolába fognak járni.

A két családi házban Öreglakon összesen 10 felnőtt (2 pedagógus (nevelő), 2 gyermekvédelmi asszisztens, 6 gyermekfelügyelő) fog szolgálatot ellátni a gyermekek mellett. Ezenkívül a munkájukat fogja segíteni további négy szakember (szakmai vezető, gyermekvédelmi ügyintéző, pszichológus, fejlesztő pedagógus), akik a település területén található két további lakásotthon (Vacok Lakásotthon 8697 Öreglak, Kiss u. 47., és Kuckó Lakásotthon 8697 Öreglak, Vasút u. 8.) dolgozóinak munkáját is segítik.

Összességében elmondható, hogy a gyermekek a településbe integrált, családias környezetben nőhetnek fel, mely az életbe való kilépésükhöz nyújthat stabil alapokat.