“Nyitott világ” – a szabási kastélyépület felújítása

Projekt időtartama: 2017.12.01 – 2019.09.30

Projekt összköltsége: 99.999.998 Ft

 

 

 

 

 

Projekt tartalma:

Ingatlanok átalakítása, felújítása:

A projektbe bevont ingatlanok esetében számos olyan probléma jelentkezett az elmúlt években, melyek az ellátottak komfortérzetét valamint az életminőségüket negatív módon jelentősen befolyásolja (pl.: vizesblokkokban rendszeres csőtörés, dugulás, rossz szellőzés miatt penészesedés).

A felhívás indokoltsága és célja pont alapján meghatározott részcélok szerint: „A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett rehabilitációs célú intézmények korszerűsítése az ellátottak életminőségének javítása érdekében.” ponthoz való kapcsolódás alapján.

 Részletezés

 az épület tető héjazat cseréje a tetőtéri ablakok cseréjével egyetemben,

 1 db akadálymentes vizesblokk kialakítása,

 vizesblokkok felújítása.

 Szakmai nap:

 A projekt keretében együttműködési megállapodás került megkötésre a fogyatékos személyek részére támogatott lakhatást biztosító intézmény fenntartójával, a Diótörő Alapítvánnyal. A szakmai nap megszervezését az együttműködés konkrét, gyakorlatban történő megvalósulásának szükségessége indokolja.

 A szakmai napon a résztvevők számára bemutatásra kerülnek a projekt keretében megvalósult együttműködés formái (pl. intézménylátogatás), valamint további lehetőséget biztosítunk (munkatársi és fenntartói szinten egyaránt) a már kialakult szakmai kapcsolatok elmélyítésére, problémamegoldásra és a további együttműködés lehetőségeire fókuszálva.