„Drávatamási Intézmény Korszerűsítése”

 Projekt időszak: 2018.02.01 – 2019.09.30

 Projekt összköltsége: 53.194.010 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt tartalma

 

A korszerűsítési projekt megvalósításával esély és lehetőség nyílik arra, hogy a rehabilitációs ellátás lényegi elemeit magas színvonalon tudja biztosítani az intézmény. A lakók, életkörülményeik javulása révén képessé válnak az önálló életvezetési képességek kialakítására, illetve helyreállítására, a társadalmi reintegrációra, az intézményi ellátás megszűnését követő utógondozásra, illetve a helyi települési közösségbe való beilleszkedésre, a visszaesés-prevenció alkalmazására, jogaik érvényesítésére.

A jelenlegi projekt célja a hajléktalan, fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek, számára ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények korszerűsítése. A korszerűsítés megvalósulásának, a tárgyi feltételek jogszabályi megfelelőségének biztosításával a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés megszerzése.

A közvetlen célcsoport a Drávakastély szociális otthoni telephely rehabilitációs férőhelyein élő 20 személy.

Ingatlanok átalakítása felújítása –

Főépület, 7979 Drávatamási, Fő u. 41/a. hrsz: 157.: • Tető héjazat és tetőablakok cseréje.

A korábban irodaházként funkcionáló épület, 7979 Drávatamási, Fő u. 77. hrsz: 118.: A földszint átalakítása és felújítása: akadálymentes vizesblokk kialakítása, meglévő közlekedőből leválasztva WC kialakítása, pénztár helyiségből akadálymentes szoba kialakítása, igazgatói irodából 1 db lakóegység kialakítása (6 db 1 személyes szoba + fürdőszoba), földszinten teljes belső felújítás – burkolat csere, belső nyílászárók cseréje és festés, akadálymentes bejárhatóság biztosítása.

A korábban szolgálati lakásként funkcionáló épület, 7979 Drávatamási, Fő u. 78. hrsz: 117.: • belső terek felújítása (festés és burkolat csere), • belső nyílászárók cseréje, • akadálymentes vizesblokk kialakítása, • akadálymentes bejárhatóság biztosítása.

 

Szakmai nap:

A projekt keretében együttműködési megállapodás került megkötésre a fogyatékos személyek részére támogatott lakhatást biztosító intézmény fenntartójával, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületével. A szakmai nap megszervezését az együttműködés konkrét, gyakorlatban történő megvalósulásának szükségessége indokolja.

A szakmai napon a résztvevők számára bemutatásra kerülnek a projekt keretében megvalósult együttműködés formái (pl. intézménylátogatás), valamint további lehetőséget biztosítunk (munkatársi és fenntartói szinten egyaránt) a már kialakult szakmai kapcsolatok elmélyítésére, problémamegoldásra és a további együttműködés lehetőségeire fókuszálva.